[13E] DURITE HOSE COOLING
13E01A  INJECTION XU5JP INJECTION XU7JP INJECTION XU7JB BVM WITHOUT AIR CONDITIONING 13E32A  TURBO INJECTION XU10J2TE
13E05A  INJECTION XU5JP INJECTION XU7JP INJECTION XU7JB BVM AIR CONDITIONING 13E40A  INJECTION ES9J4 BVM5
13E10A  INJECTION XU7JP4 BVM WITHOUT AIR CONDITIONING 13E45A  INJECTION ES9J4 BVA
13E15A  INJECTION XU7JP4 BVM AIR CONDITIONING 13E55A  DIESEL TURBO XUD9SD WITHOUT AIR CONDITIONING
13E17A  INJECTION XU7JP4 BVA 13E57A  DIESEL TURBO XUD9SD AIR CONDITIONING
13E20A  INJECTION XU10J4R BVM WITHOUT AIR CONDITIONING 13E60A  TURBO DIESEL XUD9TE
13E25A  INJECTION XU10J4R BVM AIR CONDITIONING 13E65A  TURBO DIESEL XUD11BTE
13E30A  INJECTION XU10J4R HP20 (AG) UP TO O 7783 13E66A  DIESEL TURBO DW10ATED
13E30B  INJECTION XU10J4R AL4 (HP16) SINCE O 7784